Болкан Интерлизинг ООД - София
Област: София-град
Дейност: Финансов лизинг
Предмет на дейност: Лизинг, консултантски услуги и икономически проучвания, търговия, внос и износ на стоки и услуги и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на фирмения профайл
Представянето на фирмата съдържа:

наименование;
седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
отрасъл и предмет на дейност;
булстат и данъчен номер;
капитал и номинал;
борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
общи събрания;
управители и участия на управителите в други дружества;
акционери и съучастия;
финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
пазарен дял

0 коментара