Лизинг
Контакти

Интерлийз ЕАД е българска лизингова компания член на Групата на Национална Банка на Гърция.

Интерлийз е най-голямата българска лизингова компания. Нейната цел е да стимулира конкурентоспособността на предприятията, не само на националния пазар, но и в чужбина, като финансира закупуването на висококачествено производствено оборудване, транспортни средства, леки автомобили и офис оборудване. Интерлийз осигурява на своите клиенти професионално обслужване, обезпечено с ефективни интернет и мобилни технологии, както и клонова мрежа, позволяваща регистрация на превозните средства във всички големи градове в страната.

Понастоящем компанията е сключила договори за лизинг на оборудване с над 14 000 клиенти в България на обща стойност доближаваща 1,3 млрд. евро. Към 31.12.2008 г., активите на дружеството достигат 1 250 млн. лв.« Лизинг »


« Обратно нагоре »


Стандартните условия на Интерлийз за финансиране са:
Интерлийз финансира закупуването на висококачествено оборудване, транспортни средства, леки автомобили и офис оборудване за фирми в следните отрасли: транспорт, текстилна и обувна промишленост, хранително-вкусова и винарска промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, телекомуникации и други.

Стандартният пакет, предлаган от Интерлийз при лизинг на активи, включва:
Митническо освобождаване и финансиране на митните сборове (мито, ДДС) при внос на активи;
Финансиране на ДДС при покупка на активи от български доставчик;
За употребявани транспортни средства: В случай, че съгласно действащото законодателство при придобиването на собствеността върху транспортното средство се дължат данъци и/или такси, тези разходи са за сметка на Лизингополучателя;
За оборудване: Застраховане на активите срещу основни застрахователни събития (пожар, експлозия, природни бедствия - земетресение, буря, ураган, градушка, наводнение, повреди във ВиК и ел.-инсталациите, кражба, и др.) при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя;
За транспортни средства и леки автомобили: Застраховане при условията на пълно АВТОКАСКО при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя;
За транспортни средства: Монтаж на защитни средства (за сметка на Лизингополучателя);
За леки автомобили: Монтаж на защитни средства (по желание и за сметка на Лизингополучателя);
Регистриране в КАТ на транспортните средства и леките автомобили;
Оценка по каталог SCHWACKE, в случай че транспортното средство е употребявано;
Лизингополучателят избира сам доставчика и вида на активите, които ще са най- подходящи за предлагането на конкурентни и съвременни в технологично отношение продукти и услуги и ще отговарят най-точно на дейността на дружеството и конкретните цели, за които ще бъдат използвани. Интерлийз подпомага клиента при договарянето и доставката на избраните активи.

Изборът на активи, тяхното качество и предназначение, както и технически характеристики е направен от Лизингополучателя и Интерлийз не носи отговорност за правилността на избора. В същото време си запазваме правото да откажем финансирането на определени видове активи в случай на висока цена, незадоволителни характеристики или екологични съображения. Интерлийз прехвърля на Лизингополучателя правата по общата и гаранционната отговорност на производителя или доставчика, както и правата по сервизните споразумения по отношение на активите в пълния им размер за срока на лизинговия договор. При необходимост Лизингополучателят прави рекламации и насочва всички свои претенции по гаранционната отговорност, както и по сервизните споразумения, директно към доставчика или производителя на активите, предмет на лизинговия договор.

Лизингополучателят придобива правото на собственост върху активите след изтичане на срока на договора и извършване на всички дължими плащания. Интерлийз предоставя възможност за предварително изкупуване, при която Лизингополучателят може да придобие правото на собственост върху активите преди изтичане на срока на договора. При лизинг на транспортни средства и леки автомобили за периода на лизинга на Лизингополучателя се издава пълномощно за ползването им.« Контакти »


« Обратно нагоре »


ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА ИНТЕРЛИЙЗ
(лизинг на леки автомобили, транспортни средства и оборудване)
ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД
ИНТЕРЛИЙЗ АУТО ЕАД

Централен офис
София 1040
бул. Цариградско шосе 135A | електронна карта »
тел: (02) 971 8282
факс: (02) 971 8333, 971 8172
мобилен: 0887 699 188
e-mail: interlease@interlease.bg

Регионални офиси
Варна 9000
бул. Владислав Варненчик 3, ет.2, ОББ - Бизнес център
Стойчо Златев - Регионален мениджър
e-mail: szlatev@interlease.bg
тел: (052) 688 969, факс: (052) 632 169, мобилен: 0882 403 411

Бургас 8000
ул. Фердинандова 2Б, ОББ АД
Мария Григорова - Регионален мениджър
e-mail: mgrigorova@interlease.bg
тел: (056) 843 835, факс: (056) 843 835, мобилен: 0885 989 310

Пловдив 4000
ул. Хан Кубрат 1, ет.6, офис 602
Невена Русева - Регионален мениджър
e-mail: nruseva@interlease.bg
тел: (032) 275 465, факс: (032) 275 475, мобилен: 0886 008 011ЛИЗИНГ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
ИНТЕРЛИЙЗ АУТО ЕАДРегионален клон за Южна и Централна България
Пловдив 4000, ул. Хан Кубрат 1, ет.8
тел: (032) 275 400, 275 444 факс: (032) 275 401
мобилен: 0884 275 444

Пазарджик 4400, Бизнес Център Тракия ет.6, офис 3
тел: (034) 423 330, мобилен: 0889 763 330

Стара Загора 6000, бул. Руски 56
тел/факс: (042) 654 654, мобилен: 0886 654 654

Хасково 6300, ул. Преслав 24, ет. 3, офис 11
тел/факс: (038) 623 623, мобилен: 0886 623 623

Регионален клон за Североизточна България
Варна 9000, ул. Атанас Москов 3, сграда Булавто
тел: (052) 509 850, факс: (052) 511 799, мобилен: 0889 624 745

Русе 7000, ул. Духовно възраждане 22А
тел/факс: (082) 834 001, мобилен: 0889 804 300

Добрич 9300, ул. Бойчо Огнянов 6
тел: (058) 651 512, факс: (058) 660 137
мобилен: 0882 533 061

Шумен 9700, бул. Ришки проход 197
тел: (054) 860 286, факс: (054) 860 003
мобилен: 0886 385 838

Регионален клон за Югоизточна България
Бургас 8000, ул. Фердинандова 2Б
тел/факс: (056) 827 766, мобилен: 0889 099 780

Сливен 8800, ул. Г.С. Раковски 20
тел: (044) 666 654, факс: (044) 666 952
мобилен: 0885 702 040

Регионален клон за Югозападна България
Благоевград 2700, ул. Васил Левски 61
тел/факс: (073) 889 30 03
мобилен: 0885 400 244

Регионален клон за Северна и Западна България
Плевен 5800, ул. Найчо Цанов 1
тел: (064) 801 103, факс: (064) 802 455
мобилен: 0896 628 785

Велико Търново 5000, ул. Любен Каравелов 63
тел: (062) 606 042, факс: (062) 650 156
мобилен: 0896 613 496

Монтана 3400, ул. Отец Паисий 16
тел: (096) 300 134, факс: (096) 301 124 мобилен: 0894 615 769

Видин 3700, ул. Цар Александър II бл.6/7

« Обратно нагоре »


0 коментара