Овърдрафт от Емпорики Банк
Декларация за свързаност
Искане за отпускане на кредит
www.emporiki.bg

Инвестиционни кредити от СИБАНК
СИБАНК предоставя на своите клиенти инвестиционни кредити за
придобиване на дълготрайни материални активи и инвестиционни проекти с доказана ефективност.
www.eibank.bg

BG кредит от ПИБ
Гъвкава и бърза процедура на одобрение на кредита;
Дълъг период на погасяване;
Ръчна изработка - според индивидуалните нужди на Вашия бизнес;
Валута - лева или евро.
www.fibank.bg

Кредити за малки и средни предприятия "Токуда Бизнес" от Токуда Банк
Кредитите се разрешават при опростена процедура и в ускорени срокове - до 7 работни дни от подаване на изискваните документи.
Не се изисква представяне на бизнес-план.
www.tcebank.com

Финансиране от БулБанк(Уникредит Булбанк)
Булбанк финансира специфичните потребности на бизнеса, като параметрите по всяка конкретна кредитна сделка – размер, срок, лихвени условия, обезпечения – са обект на договаряне.
www.bulbank.bg

Инвестиции от Райфайзен Банк
Райфайзенбанк (България) EАД активно подпомага разрастването на дейността на клиентите си.
www.raiffeisen.bg

Кредитна програма " Публично - частно партнъорство " от Насърчителна Банка
Цели се улесняване сътрудничеството между публичния и частния сектор чрез финансиране на инвестиционни проекти на публично-частни дружества, създаващи конкурентни стоки, продукти и услуги в съответствие с обществения интерес, водещи до увеличаване ефективността и прозрачността на управление на публичните разходи.
nasbank.bg/opencms/opencms/menu/bg

Ипотечен бизнес кредит от ТБ "Алианц България"
Ипотечният бизнес кредит на ТБ "Алианц България" е предназначен за закупуване и / или ремонт на съществуващи офисни / административни и търговски площи. Банката кредитира преимуществено работещи фирми с бизнес история и опит (минимум 1 година), чиято основна дейност е свързана с целта на инвестицията.
bank.allianz.bg

Гаранции и лимити за банкови гаранции от ОББ
Сума -
съобразно договорения/изисквания ангажимент...
www.ubb.bg

Кредити за фирми - дистрибутори, клиенти и доставчици на корпоративен клиент на Банка ДСК
Кредитите са предназначени за малки, средни (МСП) и микропредприятия (МП) - дистрибутори, клиенти и доставчици на корпоративен клиент на Банка ДСК.
www.dskbank.bg

0 коментара